http://bip.gov.pl

Urząd Miejski w Oławie

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Zarządzenie Nr 340/0151/09 w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie wystawionego mandatu karnego kredytowanego przez Straż Miejską w Oławie wskutek jego przedawnienia.

Zarządzenie Nr 340/0151/09

Burmistrz Miasta Oława

z dnia 31 grudnia 2009 r.

 

W sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na podstawie wystawionego mandatu karnego kredytowanego przez Straż Miejską w Oławie wskutek jego przedawnienia.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591) oraz § 3 ust. 5 uchwały Nr LIV/407/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 sierpnia 2006r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Postanawia co następuje:

 

§1

1.Burmistrz Miasta w Oławie umarza postępowanie należności pieniężnych przeciwko zobowiązanym wskutek jego przedawnienia zgodnie z dołączonym załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2.Należność powstała w wyniku wystawienia mandatu karnego kredytowanego wygasała po upływie 3 lat od jego nałożenia w związku z tym obowiązek nie jest wymagalny.

3.Zobowiązani w ciągu określonego czasu nie zapłacili nałożonej grzywny.

Wobec tego wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego obejmującego mandat karny kredytowany z okresu 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006rok.

4.Postępowania egzekucyjne zostały umorzone lub zwrócone postanowieniami przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oława

/-/ Franciszek Październik

Ilość odwiedzin852
Osoba wprowadzającaMałgorzata Popowicz
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęDanuta Rybarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2009-12-31
Data ukazania się2009-12-31
Ostatnia zmiana2010-01-19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława, Plac Zamkowy 15
Tel. 071 303-55-01, 071 303-55-02
fax 071 303-55-00


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...