Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu ustnym niograniczonym na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Oławie przy ul. Cichej 18 o pow. użytkowej 46,24 m2 oraz udziałem wynoszącym 1236/10000 w częściach wspólnych budynków a także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntow jako działka nr 9/10 AM-90, oraz 1/6 udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 9/12 AM-90 - stanowiącego drogę dojazdową

2018-01-12 10:27:10
Zawiadomienie z dnia 18 grudnia 2017 r. o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 2 listopada 2017 r. (SKO 4122/172/17)

2017-12-28 09:18:31
Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Oławie

2017-12-04 12:58:14
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu przez sejmik Województwa dolnośląskiego uchwały nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017r., oraz uchwały nr XL/1330/17 z dnia 26 pażdziernika 2017

2017-12-01 09:24:57
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2017-11-17 11:34:29
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2017-11-17 11:33:07
Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień o naborze na I turnus służby przygotowawczej w 2018 r.

2017-11-16 11:01:11
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o zmianie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu "Parkuj i jedź" na działce nr 56/2, AM-92, obręb Oława

2017-11-16 10:56:53
Obwieszczenie Starosty Oławskiego z dnia 6.09.2017 r. dot. inwestycji drogowej polegającej na: wykonaniu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1574 D - ul. Kilińskiego w Oławie.

2017-10-13 09:28:17
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2017-10-06 14:13:46