Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 50/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

2017-05-10 14:40:32
Obwieszczenie Starosty Oławskiego o udzieleniu Gminie Miasto Oława zezwolenia na rozbudowę inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej klasy L od ulicy Zacisznej w kierunku ul. Kutrowskiego w Oławie wraz z odwodnieniem i oświetleniem, działki nr 11/5, 1, 12, 20/53 AM-30, jednostka ewidencyjna 021501_1 Oława, obręb ewidencyjny 0003 Oława

2017-04-20 10:19:38
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneo dla budowy oświetlenia drogowego ulicy Cichej w Oławie, na terenie działki nr 9/14, AM-90, obręb Oława i działki nr 61/1, AM-92 obręb Oława.

2017-04-20 10:14:14
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice-Wrocław na odcinku Brzeg - Ziębice - Kiełczów

2017-04-10 14:20:50
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu DN-100 wraz z linią telemetryczną światłowodową w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław..." na terenie miasta i gminy Oława, gminy Czernica i gminy Długołęka

2017-02-08 14:52:23
Ogłoszenie w sprawie zapisów do Żłobka Miejskiego "Poranek" w Oławie na rok szkolny 2017/2018

2017-01-18 08:58:37
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-11-16 15:09:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa osiedla mieszkaniowego - Osiedle Reńskie w Oławie"

2016-11-16 13:16:00
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-11-03 13:46:29
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-10-20 13:41:47