Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu DN-100 wraz z linią telemetryczną światłowodową w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław..." na terenie miasta i gminy Oława, gminy Czernica i gminy Długołęka

2017-02-08 14:52:23
Ogłoszenie w sprawie zapisów do Żłobka Miejskiego "Poranek" w Oławie na rok szkolny 2017/2018

2017-01-18 08:58:37
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-11-16 15:09:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa osiedla mieszkaniowego - Osiedle Reńskie w Oławie"

2016-11-16 13:16:00
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-11-03 13:46:29
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-10-20 13:41:47
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-10-07 14:20:25
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016. 239).

2016-10-07 14:15:42
Zarządzenie Nr 103/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

2016-10-06 08:28:25
Informacja na temat przebiegu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

2016-10-06 08:10:14