Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 27 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Miasto Oława polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Cichej w Oławie przewidzianej do realizacji na działkach nr 61/2 AM-92, i nr 13 AM-90 obręb Oława ul. Cicha w Oławie.

2017-03-27 11:12:48
Obwieszczenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 marca 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 6/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z zestawem złączowym przewidzianej do realizacji na dz. nr 11 AM-70, nr 14/2 AM-91, nr 1 AM-92, nr 1 AM-93, nr 3/2 AM-93 w rejonie ul. Sikorskiego w Oławie

2017-03-16 12:47:22
Obwieszczenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Pani Teresy Podgórskiej obejmującej budowę odcinka sieci wodociągowej do działki nr 59/1 ul. Lipowa w Oławie przewidzianej do realizacji na dz. nr 25, 26/1, 38/2, 51/9, 146/1, 146/2, AM-21 obręb Oława przy ul. Lipowej w Oławie.

2017-03-16 09:06:33
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej przewidzianej do realizacji na dz. nr 2/3, 2/5, 2/6, AM-110 w rejonie ul. Opolskiej i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

2016-12-09 12:17:30
Obwieszczenie nr 38/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej Iº o Q=6000m3/h o PN 8,4/0,3 MPa w rejonie ul. Opolskiej

2016-11-22 13:14:29
Obwieszczenie nr 37/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w rejonie ul. Cichej w Oławie.

2016-11-22 13:14:04
Obwieszczenie nr 36/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w rejonie ul. Sienkiewicza w Oławie.

2016-11-22 13:13:04
Obwieszczenie nr 35/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w rejonie ul. Strzelnej w Oławie.

2016-11-22 13:08:26
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Odrzańskiej i ul. Brzozowej w Oławie przewidzianej do realizacji na dz. nr 79, 92 AM-37 obręb Oława

2016-10-27 11:42:48
Obwieszczenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Odrzańskiej i ul. Brzozowej w Oławie przewidzianej do realizacji na dz. 79, 92 AM-37, obręb Oława

2016-09-22 14:19:30