Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Oława z siedzibą: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: oświetlenia drogowego przy chodniku w drodze krajowej nr 94 (ul. Kutrowskiego), obejmującej budowę: słupów oświetleniowych, odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce: nr 12, AM-27 obręb: Nowy Górnik w ul. Kutrowskiego w Oławie

2017-10-13 12:43:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 września 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oławie w osiedlu Nowy Otok

2017-09-14 13:17:14
Obwieszczenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 września 2017 r. o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta Oława prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Miasta Oława nr 15/2017 z dnia 31.07.2017 r.

2017-09-01 13:49:07
Obwieszczenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 września 2017 r. o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta Oława prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Miasta Oława nr 14/2017 z dnia 31.07.2017 r.

2017-09-01 13:39:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielnej w Oławie

2017-08-31 13:05:38