Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, ks. Kutrowskiego, Kochanowskiego i Baczyńskiego w Oławie

2017-05-18 10:26:18
Obwieszczenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 maja 2017 r. o wydaniu decyzcji Nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Miasto Oława polegającej na budowie oświetlenia ul. Cichej w Oławie

2017-05-12 10:40:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. ks. Kutrowskiego w Oławie

2017-05-11 15:12:05
Obwieszczenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 8/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę odcinka sieci wodociągowej do działki 51/9 przy ul. Lipowej w Oławie

2017-05-11 15:09:05
Obwieszczenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 8 maja 2017 r. o wszczęciu postepowania o ustalenie na rzecz Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława - budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570 D i krajowej 94" przewidzianej do realizacji na działkach w rejonie skrzyżowania ulic Kutrowskiego i Lipowej w Oławie.

2017-05-08 14:51:02
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oddz. we Wrocławiu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na dz. nr 3/1, 3/6, 4/6, 5/10 AM-23 obręb Nowy Górnik w rejonie ul. Zapolskiej w Oławie i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

2017-03-31 10:36:45
Obwieszczenie w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 
2013-03-21 11:23:25