Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowoosadniczej w Oławie przewidzianej do realizacji na dz. nr 32, AM-47, obręb Oława

2017-02-13 09:51:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielnej w Oławie

2017-02-09 13:28:18
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej przewidzianej do realizacji na dz. nr 2/3, 2/5, 2/6, AM-110 w rejonie ul. Opolskiej i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

2016-12-09 12:17:30
Obwieszczenie nr 38/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej Iº o Q=6000m3/h o PN 8,4/0,3 MPa w rejonie ul. Opolskiej

2016-11-22 13:14:29
Obwieszczenie nr 37/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w rejonie ul. Cichej w Oławie.

2016-11-22 13:14:04
Obwieszczenie nr 36/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w rejonie ul. Sienkiewicza w Oławie.

2016-11-22 13:13:04
Obwieszczenie nr 35/2016 z dn. 22 listopada 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w rejonie ul. Strzelnej w Oławie.

2016-11-22 13:08:26
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Odrzańskiej i ul. Brzozowej w Oławie przewidzianej do realizacji na dz. nr 79, 92 AM-37 obręb Oława

2016-10-27 11:42:48
Obwieszczenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Odrzańskiej i ul. Brzozowej w Oławie przewidzianej do realizacji na dz. 79, 92 AM-37, obręb Oława

2016-09-22 14:19:30
POSTANOWIENIE w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa obiektów magazynowych w SCA HYGIENE PRODUCT Sp. z o.o. w Oławie, na dz. ewid. 1/4 AM-69, przy ul. 3 Maja 30A w Oławie, planowanego do realizacji na działkach: 1/3, 1/4 AM 69 obręb: Oława (ul. 3 Maja 20A).

2016-09-09 14:56:44