Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 16/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: UA.6733.12.2017 ustalająca na rzecz: Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie z siedzibą: pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława, lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława - budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570 D i krajowej 94".

2017-08-02 13:54:27
OBWIESZCZENIE Nr 33/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. Burmistrza Miasta Oława o wydaniu decyzji Nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku ul. Oleśnickiej od mostu na rzece Odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w miejscowości Oława”, na odcinku do 990m

2017-08-01 13:36:58
OBWIESZCZENIE Nr 32/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. Burmistrza Miasta Oława o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława (na odcinku od skrzyżowania ul. B Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

2017-08-01 12:43:26
OBWIESZCZENIE Nr 31/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. Burmistrza Miasta Oława o wydaniu decyzji Nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą: budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC przewidzianą do realizacji na terenie dz. nr 59 AM-37 obręb: Oława przy ul. Brzozowej 3 w Oławie

2017-07-28 11:32:00
Obwieszczenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Olawa z dnia 4 lipca 2017 r. o wydaniu pozytywnej opinii i postanowienia uzgadniającego projekt decyzcji w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Miasto Oława lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie terenów utwardzonych z wykonaniem drogi pożarowej z dostosowaniem obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Gimnazjum Miejskiem Nr 1 w Oławie

2017-07-04 15:12:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. ks. Kutrowskiego w Oławie

2017-05-11 15:12:05
Obwieszczenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 8/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę odcinka sieci wodociągowej do działki 51/9 przy ul. Lipowej w Oławie

2017-05-11 15:09:05
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oddz. we Wrocławiu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na dz. nr 3/1, 3/6, 4/6, 5/10 AM-23 obręb Nowy Górnik w rejonie ul. Zapolskiej w Oławie i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

2017-03-31 10:36:45
Obwieszczenie w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 
2013-03-21 11:23:25