Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 78/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-06-20 14:08:06
Zarządzenie Nr 77/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-06-20 14:04:46
Zarządzenie Nr 68/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Oława nr 52/0050/2017 oraz 53/0050/2017 z dnia 11 maja 2017 roku

2017-06-12 12:44:48
Zarządzenie Nr 50/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

2017-05-29 15:05:49
Zarządzenie Nr 53/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-05-11 13:56:13
Zarządzenie Nr 52/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-05-11 13:51:58
Zarządzenie Nr 160/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Oława Nr 145/0050/2016 oraz Nr 146/0050/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

2016-12-02 13:59:21
Zarządzenie Nr 80/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2016-07-05 09:52:51
Zarządzenie Nr 1/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2016-01-08 11:01:47
Zarządzenie Nr 150/0050/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-09-22 13:14:37