Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 161/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2017-11-23 15:01:59
Zarządzenie Nr 160/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-11-23 14:37:29
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań: Realizacja w dwóch gimnazjach miejskich programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” oraz w jednym gimnazjum diagnozy młodzieży opartej na modelu profilaktyki zintegrowanej.

2017-09-20 15:10:57