Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania pn.: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień i socjoterapii dla osób dorosłych z niepełnosprawnością z rodzin zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym wraz z zajęciami opiekuńczo – integracyjnymi zmierzającymi do aktywizacji społecznej uczestników.

2018-01-30 13:56:13
Zarządzenie Nr 1/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

2018-01-02 14:46:05
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań: Realizacja w dwóch gimnazjach miejskich programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” oraz w jednym gimnazjum diagnozy młodzieży opartej na modelu profilaktyki zintegrowanej.

2017-09-20 15:10:57