Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Rozbudowa zespołu basenów odkrytych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa kompleksu terenowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej

2017-03-28 12:23:47
Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (P&B oraz B&R) w Oławie.

2017-03-27 13:09:42
Informacja z sesji otwarcia ofert na zamówienia pn.: Utrzymywanie porządku i czystości na podwórkach, placach, chodnikach, targowisku, ciągach pieszych, przystankach autobusowych, na terenie cmentarza wojennego oraz utrzymywanie szaletu miejskiego

2017-03-24 11:28:45
Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ul. Oleandry 9 w Oławie.

2017-03-21 11:22:58
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie –Przebudowa drogi – ul. Wyczółkowskiego w Oławie

2017-03-21 09:18:45
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa drogi – ul. Wyczółkowskiego w Oławie

2017-03-16 12:28:35
Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymywanie porządku i czystości na podwórkach,placach, chodnikach, targowisku, ciągach pieszych, przystankach autobusowych, na terenie cmentarza wojennegooraz utrzymanie szaletu miejskiego.

2017-03-16 09:02:17
Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w Oławie

2017-03-15 10:51:02
Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" ( P&R oraz B&R) w Oławie

2017-03-13 12:04:35
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława (na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

2017-03-10 10:17:59