Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława (na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)

2017-02-24 15:03:38
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa drogi – ul. Wyczółkowskiego w Oławie

2017-02-21 10:06:21
Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia terenów komunalnych (lampy parkowe, uliczne, halogeny) należącego do Gminy Miejskiej Oława.

2017-02-17 12:04:00
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg miejskich w Oławie masą mineralno – asfaltową na gorąco

2017-02-15 13:54:01
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg miejskich w Oławie masą mineralno – asfaltową na gorąco

2017-02-09 13:22:13
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie – Przebudowa drogi – ul. Braci Gierymskich w Oławie.

2017-02-06 09:37:27
Ogłoszenie o zamówieniu – Utrzymanie porządku i czystości dróg miejskich.

2017-01-31 13:00:54
Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi – ul. Braci Gierymskich w Oławie.

2017-01-26 14:14:25
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE GMINA MIASTO OŁAWA PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W ROKU FINANSOWYM 2017

2017-01-26 11:25:14