Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 54/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-05-16 15:08:11
Zarządzenie Nr 51/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława

2017-05-12 10:19:32
Zarządzenie Nr 53/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-05-11 13:53:22
Zarządzenie Nr 52/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-05-11 13:45:51
Zarządzenie Nr 50/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

2017-05-10 14:36:45
Zarządzenie Nr 43/0050/2017 Burmistrza Miasta Olawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Modernizacja zaplecza socjalno-sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Oławie ul. Broniewskiego 6"

2017-05-09 13:20:50
Zarządzenie Nr 48/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

2017-05-09 13:10:49
Zarządzenie Nr 49/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Oława Nr 7/0050/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe

2017-05-04 11:03:20
Zarządzenie Nr 35/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy Miasto Oława

2017-04-28 12:33:16
Zarządzenie Nr 47/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 24 AM-65 o pow. 0,0486 ha, położonej w Oławie przy ul. Niedźwiedziej 41

2017-04-28 09:44:17