Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 26/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 23 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych, zlokalizowanych w rejonie budynku przy ulicy Jarosława Iwaszkiewicza 27-45 w Oławie".

2017-03-28 15:09:41
Zarządzenie Nr 27/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 20/57 AM-30 o pow. 0,9277 ha, położonej w Oławie przy ul. Serdecznej

2017-03-24 15:22:25
Zarządzenie Nr 24/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2017 r. między poszczególnymi paragrafami w ramach działu

2017-03-22 09:57:17
Zarządzenie Nr 25/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie anulowania Zarządzenia Nr 146/0151/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. ks. J. Janowksiego 19 oraz powierzchni użytkowej wyodrębnionych lokali

2017-03-10 10:02:50
Zarządzenie Nr 23/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej położonej w Oławie przy ul. Nadbrzeżnej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2017-03-07 09:15:46
Zarządzenie Nr 21/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego 9-11

2017-03-06 13:15:38
Zarządzenie Nr 20/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. Janowskiego 19 i powierzchni użytkowej wyodrębnionych lokali mieszkalnych

2017-03-06 13:10:25
Zarządzenie Nr 22/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie

2017-03-01 09:19:20
Zarządzenie Nr 18/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

2017-02-13 10:29:55
Zarządzenie Nr 17/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2017-02-10 14:12:02