Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 113/0050/2017 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/10 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2017-08-16 13:31:16
Zarządzenie Nr 112/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/9 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2017-08-16 13:28:42
Zarządzenie Nr 111/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/8 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2017-08-16 13:22:54
ZARZĄDZENIE NR 101/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn.: Rozbudowa zespołu basenów odkrytych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa kompleksu terenowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

2017-08-16 13:03:02
Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

2017-08-16 13:01:34
ZARZĄDZENIE Nr 107/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2017-08-16 12:57:32
ZARZĄDZENIE Nr 106/0050/ 2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2017-08-16 12:56:50
ZARZĄDZENIE Nr 105/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. Janowskiego 19.

2017-08-16 12:56:35
Zarządzenie Nr 108/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

2017-08-16 12:52:38
ZARZĄDZENIE NR 110/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Miasta Oława Nr 7/0050/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe ze zmianami

2017-08-11 13:53:39