Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 18/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

2017-02-13 10:29:55
Zarządzenie Nr 17/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2017-02-10 14:12:02
Zarządzenie nr 19/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie ul. Młyńska 3 oraz określenia trybu jej pracy.

2017-02-10 12:58:05
Zarządzenie nr 19/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie ul. Młyńska 3 oraz określenia trybu jej pracy

2017-02-10 12:12:24
Zarządzenie Nr 16/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

2017-02-07 09:54:06
Zarządzenie Nr 15/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-01-27 11:46:47
Zarządzenie Nr 175/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława na lata 2016-2024

2017-01-26 14:20:04
Zarządzenie Nr 174/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2016 rok między poszczególnymi paragrafami w ramach działu

2017-01-26 14:15:33
Zarządzenie Nr 12/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Oławie

2017-01-24 14:06:43
Zarządzenie Nr 14/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej Oława

2017-01-23 11:32:38