Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 60/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2016

2017-06-22 15:11:04
Zarządzenie Nr 59/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki w Oławie za rok 2016

2017-06-22 15:08:17
Zarządzenie Nr 78/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-06-20 14:08:06
Zarządzenie Nr 77/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-06-20 14:04:46
Zarządzenie Nr 76/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie (obręb Nowy Górnik), powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2017-06-20 12:26:16
Zarządzenie Nr 74/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/0051/06 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Browarnianej 1

2017-06-20 12:17:19
Zarządzenie Nr 72/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. Młyńskiej 18-60 oraz powierzchni użytkowej wyodrębnionych lokali użytkowych

2017-06-14 15:30:47
Zarządzenie Nr 73/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. ks. Prałata Jana Janowskiego 1-3 oraz powierzchni użytkowej wyodrębnionych lokali mieszkalnych

2017-06-14 15:29:04
Zarządzenie Nr 71/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-06-14 13:30:52
Zarządzenie Nr 64/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

2017-06-14 13:25:25