Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 177/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny projektów logo dla oławskich obchodów jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

2017-12-12 15:25:33
Zarządzenie Nr 176/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ” Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Oławie”

2017-12-08 13:44:05
ZARZĄDZENIE Nr 175/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2017-12-08 13:43:38
ZARZĄDZENIE NR 173/0050/2017 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 04.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Budowa oświetlenia terenu wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Oława w mieście. Zadanie B - od ulicy H. Sienkiewicza do ulicy Strzelnej w Oławie”, w ramach Umowy Nr INW 36/P/2017 z dnia 04.05.2017 r.

2017-12-06 09:57:22
Zarządzenie Nr 172/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania miesięcznych stawek czynszu za korzystanie z lokali użytkowych, garaży, innych pomieszczeń niemieszkalnych oraz powierzchni pod reklamy należących do zasobu gminy miejskiej Oława

2017-12-05 15:27:56
ZARZĄDZENIE NR 174/0050/2017 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 04.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Budowa drogi gminnej od ul. Zacisznej w kierunku ul. Kutrowskiego w Oławie”.

2017-12-04 09:52:21
Zarządzenie Nr 171/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 01.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - pl. Starozamkowy 14,15 w Oławie w ramach Umowy Nr INW 20/2017 z dnia 23.06.2017 r.

2017-12-04 08:59:47
Zarządzenie Nr 168/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „ Przebudowa dróg na terenie miasta Oława" w ramach Umowy nr INW 27/2017 zawartej w dniu 03.10.2017 r.

2017-12-04 08:50:20
Zarządzenie Nr 170/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2017-11-30 13:32:38
Zarządzenie Nr 169/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2017-11-30 13:30:57