Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową pylonu reklamowego, zjazdem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 maja w Oławie" planowanego do realizacji na działkach 7/13, 5 AM-70 obręb Oława

2015-11-17 15:07:29
„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” rok szkolny 2015/2016

2015-08-25 14:46:25
Zarządzenie Nr 135/0050/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oława nr 134/0050/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-08-24 14:22:17
Zarządzenie nr 134/0050/2015 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-08-21 11:44:36
Zarzadzenie Nr 116/0050/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

2015-08-18 15:31:34
Wykaz osób, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w zakresie podatków w 2014 r.

2015-06-12 12:25:14
Wykaz osób (fizycznych i prawnych) którym udzielono w 2014 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

2015-06-01 15:07:26
Zarządzenie Nr 147/0050/2014 w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin stanowiącego mienie Gminy Miasto Oława i powołania Komisji przetargowej

 
2014-11-05 08:09:12
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta Oława przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

 
2014-07-30 14:16:01
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

 
2014-07-18 12:24:04