Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2013 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 

2014-05-28 15:49:29
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2009 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:35:51
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2008 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:34:09
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2007r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:32:05
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2006r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:28:04
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2012 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 

2013-05-29 10:50:36
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu przejęcia przez Gminę Miasto Oława mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji

 

2012-08-24 13:30:57
Wykaz osób (fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2011 roku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
2012-05-24 15:15:52
Podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu miasta Oława

 
2012-03-06 13:22:50
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2012 R.

 

2012-01-12 14:12:07