Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób, którym udzielono w 2010 roku pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2011-05-26 13:18:06
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Oława

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Oława
2009-09-17 10:39:03
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
2009-06-26 14:17:13
Jakość środowiska na terenie miasta Oława - 2008

Jakość środowiska na terenie miasta Oława - 2008
2008-09-29 00:00:00
INFORMACJA o poddaniu konsultacjom społecznym koncepcji programowo – przestrzennych dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do autostrady A - 4 i drogi S - 8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu – Laskowicach i Stanowicach ...

INFORMACJA o poddaniu konsultacjom społecznym koncepcji programowo – przestrzennych dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do autostrady A - 4 i drogi S - 8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu – Laskowicach i Stanowicach ...
2008-09-01 11:38:00
Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Oława.

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Oława.
2007-04-27 00:00:00