Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Oława.

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Oława.
2007-04-27 00:00:00
INFORMACJA o poddaniu konsultacjom społecznym koncepcji programowo – przestrzennych dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do autostrady A - 4 i drogi S - 8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu – Laskowicach i Stanowicach ...

INFORMACJA o poddaniu konsultacjom społecznym koncepcji programowo – przestrzennych dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do autostrady A - 4 i drogi S - 8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu – Laskowicach i Stanowicach ...
2008-09-01 11:38:00
Jakość środowiska na terenie miasta Oława - 2008

Jakość środowiska na terenie miasta Oława - 2008
2008-09-29 00:00:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
2009-06-26 14:17:13
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Oława

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Oława
2009-09-17 10:39:03
Wykaz osób, którym udzielono w 2010 roku pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2011-05-26 13:18:06
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2012 R.

 

2012-01-12 14:12:07
Podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu miasta Oława

 
2012-03-06 13:22:50
Wykaz osób (fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2011 roku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
2012-05-24 15:15:52
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu przejęcia przez Gminę Miasto Oława mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji

 

2012-08-24 13:30:57