Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób, którym udzielono w 2010 roku pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2011-05-26 13:18:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową pylonu reklamowego, zjazdem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 maja w Oławie" planowanego do realizacji na działkach 7/13, 5 AM-70 obręb Oława

2015-11-17 15:07:29
Zarządzenie Nr 54/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2016-06-15 14:35:11
Zarządzenie Nr 147/0050/2014 w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin stanowiącego mienie Gminy Miasto Oława i powołania Komisji przetargowej

 
2014-11-05 08:09:12
Zarządzenie Nr 135/0050/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oława nr 134/0050/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-08-24 14:22:17
Zarządzenie nr 134/0050/2015 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-08-21 11:44:36
Zarzadzenie Nr 116/0050/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

2015-08-18 15:31:34
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w zakresie podatków w 2015 r.

2016-06-02 13:26:28
Wykaz osób, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w zakresie podatków w 2014 r.

2015-06-12 12:25:14
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym w roku 2015 rozłożono na raty opłatę adiacencką oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

2016-05-31 14:29:30