Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-23 10:37:24 Zbywanie nieruchomości / Informacja Burmistrza Miasta Oława o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Magazynowej, który został ustalony na dzień 14 lutego 2018r. (Urząd Miejski w Oławie, Pl.Zamkowy 15) Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-23 10:34:02 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 20/0050/2018 Burmistrza Miasta Olawa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym położonej w Oławie przy ul. Gazowej 2-2a Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-02-23 10:33:58 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 20/0050/2018 Burmistrza Miasta Olawa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym położonej w Oławie przy ul. Gazowej 2-2a Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-02-23 10:26:28 2018 / Zarządzenie Nr 20/0050/2018 Burmistrza Miasta Olawa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym położonej w Oławie przy ul. Gazowej 2-2a Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-23 10:26:07 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 19/0050/2018 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym położonych w Oławie przy ul. Zwierzyniec Duży Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-02-23 10:26:03 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 19/0050/2018 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym położonych w Oławie przy ul. Zwierzyniec Duży Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-02-23 10:17:54 2018 / Zarządzenie Nr 19/0050/2018 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym położonych w Oławie przy ul. Zwierzyniec Duży Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-23 10:17:39 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 18/0050/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie (obręb Nowy Górnik), powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu. Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-02-23 10:06:38 2018 / Zarządzenie Nr 18/0050/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie (obręb Nowy Górnik), powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-23 10:06:17 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 17/0050/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu. Sylwia Kędzierska Skopiowano