Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 15:11:04 2017 / Zarządzenie Nr 60/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2016 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-22 15:08:17 2017 / Zarządzenie Nr 59/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki w Oławie za rok 2016 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-22 12:53:05 2017 / Zarządzenie Nr 60/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2016 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-22 12:51:31 2017 / Zarządzenie Nr 60/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2016 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-22 12:46:06 2017 / Zarządzenie Nr 59/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki w Oławie za rok 2016 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-21 13:02:37 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ul. Cichej w Oławie Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-21 11:28:56 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem. Roboty budowlane. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-20 14:17:30 Konkursy / Zarządzenie Nr 78/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-06-20 14:08:06 2017 / Zarządzenie Nr 78/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-20 14:07:34 Konkursy / Zarządzenie Nr 77/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano