Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-12 15:25:33 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 177/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny projektów logo dla oławskich obchodów jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-12-11 15:11:47 Organizacja urzędu / Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oławie Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-12-08 13:44:05 2017 / Zarządzenie Nr 176/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ” Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Oławie” Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-08 13:43:38 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 175/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-08 13:37:57 2017 / Zarządzenie Nr 176/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ” Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Oławie” Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-12-07 09:23:43 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/246/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:23:21 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:22:52 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Reńskiego w Oławie Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:22:37 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:22:23 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/250/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Sylwia Kędzierska Edycja artykułu