Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-30 10:42:24 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-03-30 10:39:13 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-03-29 11:09:10 Majątek Gminy / Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-03-28 15:09:41 2017 / Zarządzenie Nr 26/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 23 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych, zlokalizowanych w rejonie budynku przy ulicy Jarosława Iwaszkiewicza 27-45 w Oławie". Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-03-28 15:03:10 2017 / Zarządzenie Nr 26/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 23 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych, zlokalizowanych w rejonie budynku przy ulicy Jarosława Iwaszkiewicza 27-45 w Oławie". Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-03-28 15:00:00 Zgłoszone zgromadzenia / 29 marca 2017 r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-03-28 13:42:53 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-03-28 12:23:47 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Rozbudowa zespołu basenów odkrytych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa kompleksu terenowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-03-28 12:09:45 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Rozbudowa zespołu basenów odkrytych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa kompleksu terenowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-03-27 13:09:42 Zamówienia publiczne / Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (P&B oraz B&R) w Oławie. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu