Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 14:50:51 Majątek Gminy / Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:39:44 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 113/0050/2017 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/10 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 13:39:29 Zbywanie nieruchomości / INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OŁAWA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Nowy Górnik Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 13:39:13 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 111/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/8 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 13:38:59 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 112/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/9 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 13:36:42 Zbywanie nieruchomości / INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OŁAWA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Nowy Górnik Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:31:16 2017 / Zarządzenie Nr 113/0050/2017 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/10 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:28:42 2017 / Zarządzenie Nr 112/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/9 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:22:54 2017 / Zarządzenie Nr 111/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/8 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:03:02 2017 / ZARZĄDZENIE NR 101/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn.: Rozbudowa zespołu basenów odkrytych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa kompleksu terenowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Sylwia Kędzierska Edycja artykułu