Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-12 15:25:33 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 177/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny projektów logo dla oławskich obchodów jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-12-11 15:11:47 Organizacja urzędu / Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oławie Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-12-08 13:44:05 2017 / Zarządzenie Nr 176/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ” Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Oławie” Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-08 13:43:38 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 175/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-08 13:37:57 2017 / Zarządzenie Nr 176/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ” Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Oławie” Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-12-07 09:23:43 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/246/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:23:21 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:22:52 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Reńskiego w Oławie Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:22:37 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:22:23 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/250/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:21:45 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/251/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miasto Oława na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w ramach ograniczenia niskiej emisji Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:21:10 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/252/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech na terenie Gminy Miasto Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:19:43 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/253/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przystąpienia Gminy Miasto Oława do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-07 09:19:28 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XXXVI/245/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-12-06 14:21:03 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 175/0050 /2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Małgorzata Popowicz Skopiowano
2017-12-06 14:18:03 Zbywanie nieruchomości / ZARZĄDZENIE Nr 175/0050 /2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-12-06 10:08:36 Zamówienia publiczne / Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienia pn.:Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-12-06 09:58:03 Podatki i opłaty lokalne / Zarządzenie Nr 172/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania miesięcznych stawek czynszu za korzystanie z lokali użytkowych, garaży, innych pomieszczeń niemieszkalnych oraz powierzchni pod reklamy należących do zasobu gminy miejskiej Oława Małgorzata Popowicz Skopiowano
2017-12-06 09:57:22 2017 / ZARZĄDZENIE NR 173/0050/2017 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 04.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Budowa oświetlenia terenu wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Oława w mieście. Zadanie B - od ulicy H. Sienkiewicza do ulicy Strzelnej w Oławie”, w ramach Umowy Nr INW 36/P/2017 z dnia 04.05.2017 r. Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-12-05 15:27:56 2017 / Zarządzenie Nr 172/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania miesięcznych stawek czynszu za korzystanie z lokali użytkowych, garaży, innych pomieszczeń niemieszkalnych oraz powierzchni pod reklamy należących do zasobu gminy miejskiej Oława Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu