Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-16 14:16:53 Budżet 2017 / Zarządzenie Nr 141/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-10-16 14:07:39 2017 / Zarządzenie Nr 141/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-10-16 14:05:05 2017 / Zarządzenie Nr 139/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Przeprowadzenie kompleksowego remontu XVII-wiecznego zegara figuralno-astronomicznego oraz figur na wieży ratuszowej w Oławie" Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-10-16 14:04:45 2017 / Zarządzenie Nr 139/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Przeprowadzenie kompleksowego remontu XVII-wiecznego zegara figuralno-astronomicznego oraz figur na wieży ratuszowej w Oławie" Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-10-16 14:02:10 2017 / Zarządzenie Nr 139/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Przeprowadzenie kompleksowego remontu XVII-wiecznego zegara figuralno-astronomicznego oraz figur na wieży ratuszowej w Oławie" Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-10-13 12:43:51 Obwieszczenia i Postanowienia / ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Oława z siedzibą: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: oświetlenia drogowego przy chodniku w drodze krajowej nr 94 (ul. Kutrowskiego), obejmującej budowę: słupów oświetleniowych, odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce: nr 12, AM-27 obręb: Nowy Górnik w ul. Kutrowskiego w Oławie Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-10-13 09:28:17 Ogłoszenia / Obwieszczenie Starosty Oławskiego z dnia 6.09.2017 r. dot. inwestycji drogowej polegającej na: wykonaniu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1574 D - ul. Kilińskiego w Oławie. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-10-10 12:31:35 Najem i dzierżawa / ZARZĄDZENIE Nr 140/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-10-10 12:31:21 Budżet 2017 / Zarządzenie Nr 136/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Małgorzata Popowicz Skopiowano
2017-10-10 12:30:31 2017 / Zarządzenie Nr 136/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-10-10 12:29:41 2017 / Zarządzenie Nr 136/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-10-10 12:29:24 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 140/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-10-10 12:28:00 Najem i dzierżawa / ZARZĄDZENIE Nr 140/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-10-10 12:27:53 Najem i dzierżawa / ZARZĄDZENIE Nr 140/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Małgorzata Popowicz Skopiowano
2017-10-10 12:27:27 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 140/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Małgorzata Popowicz Przeniesiono
2017-10-10 12:25:55 Zarządzenia / ZARZĄDZENIE Nr 140/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników