Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 15:11:04 2017 / Zarządzenie Nr 60/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2016 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-22 15:08:17 2017 / Zarządzenie Nr 59/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki w Oławie za rok 2016 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-22 12:53:05 2017 / Zarządzenie Nr 60/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2016 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-22 12:51:31 2017 / Zarządzenie Nr 60/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2016 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-22 12:46:06 2017 / Zarządzenie Nr 59/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki w Oławie za rok 2016 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-21 13:02:37 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ul. Cichej w Oławie Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-21 11:28:56 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem. Roboty budowlane. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-20 14:17:30 Konkursy / Zarządzenie Nr 78/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-06-20 14:08:06 2017 / Zarządzenie Nr 78/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-20 14:07:34 Konkursy / Zarządzenie Nr 77/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-06-20 14:04:46 2017 / Zarządzenie Nr 77/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-20 13:05:55 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 9/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Brzeg-Ziębice-Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącumi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (...) Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-20 12:59:19 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 9/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Brzeg-Ziębice-Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącumi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (...) Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-20 12:46:21 Spółki Gminy i Związki Międzygminne / Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z dnia 08.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-20 12:37:18 Spółki Gminy i Związki Międzygminne / Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z dnia 08.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-20 12:33:15 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 76/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie (obręb Nowy Górnik), powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-20 12:33:10 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 76/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie (obręb Nowy Górnik), powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-06-20 12:26:16 2017 / Zarządzenie Nr 76/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie (obręb Nowy Górnik), powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-20 12:17:19 2017 / Zarządzenie Nr 74/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/0051/06 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Browarnianej 1 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-06-20 12:13:36 2017 / Zarządzenie Nr 74/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/0051/06 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Browarnianej 1 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-16 10:29:51 Kadencja VII 2014-2018 / Oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu Zakladu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-06-16 08:44:32 Zamówienia publiczne / Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - REMONT I ODNOWA CZĘŚCI WSPÓLNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – PL. STAROZAMKOWY 14,15 W OŁAWIE Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników