Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 14:50:51 Majątek Gminy / Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:39:44 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 113/0050/2017 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/10 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 13:39:29 Zbywanie nieruchomości / INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OŁAWA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Nowy Górnik Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 13:39:13 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 111/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/8 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 13:38:59 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 112/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/9 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 13:36:42 Zbywanie nieruchomości / INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OŁAWA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Nowy Górnik Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:31:16 2017 / Zarządzenie Nr 113/0050/2017 Burmsitrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/10 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:28:42 2017 / Zarządzenie Nr 112/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/9 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:22:54 2017 / Zarządzenie Nr 111/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/8 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-16 13:03:02 2017 / ZARZĄDZENIE NR 101/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn.: Rozbudowa zespołu basenów odkrytych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa kompleksu terenowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 13:01:34 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 13:00:29 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Edycja artykułu
2017-08-16 13:00:19 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:58:17 Budżet 2017 / ZARZĄDZENIE NR 110/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Miasta Oława Nr 7/0050/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe ze zmianami Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 12:57:32 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 107/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:56:50 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 106/0050/ 2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:56:35 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 105/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. Janowskiego 19. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:56:13 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:52:38 2017 / Zarządzenie Nr 108/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-11 13:53:39 2017 / ZARZĄDZENIE NR 110/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Miasta Oława Nr 7/0050/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe ze zmianami Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-08-10 12:18:45 Zbywanie nieruchomości / ZARZĄDZENIE Nr 107/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Małgorzata Popowicz Skopiowano
2017-08-10 12:16:35 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 107/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-08-10 12:16:15 Zbywanie nieruchomości / ZARZĄDZENIE Nr 106/0050/ 2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Małgorzata Popowicz Skopiowano
2017-08-10 12:14:06 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 106/0050/ 2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-08-10 12:12:28 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 105/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. Janowskiego 19. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-08-10 08:37:27 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Edycja artykułu
2017-08-10 08:34:02 2017 / ZARZĄDZENIE NR 99/0050/2017 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 04 sierpień 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ” Dostosowanie Gimnazjum Miejskiego Nr 2 na potrzeby przekształconej w dniu 01.09.2017r. Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Lwowska 3 w Oławie w ramach modernizacji budynku” Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-08-09 14:11:15 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Edycja artykułu
2017-08-09 12:12:03 2017 / Zarządzenie Nr 104/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-08-09 12:11:25 2017 / Zarządzenie Nr 103/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2017-08-09 12:09:22 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2017-08-09 12:09:21 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników