Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 13:01:34 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 13:00:29 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Edycja artykułu
2017-08-16 13:00:19 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:58:17 Budżet 2017 / ZARZĄDZENIE NR 110/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Miasta Oława Nr 7/0050/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe ze zmianami Sylwia Kędzierska Skopiowano
2017-08-16 12:57:32 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 107/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:56:50 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 106/0050/ 2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w trybie bezprzetargowym Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:56:35 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 105/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Oławie przy ul. Janowskiego 19. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:56:13 2017 / Zarządzenie Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-08-16 12:52:38 2017 / Zarządzenie Nr 108/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-08-11 13:53:39 2017 / ZARZĄDZENIE NR 110/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Miasta Oława Nr 7/0050/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe ze zmianami Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu