Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-18 09:56:49 Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, ks. Kutrowskiego, Kochanowskiego i Baczyńskiego w Oławie Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-05-18 09:41:38 Obwieszczenia i Postanowienia / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, ks. Kutrowskiego, Kochanowskiego i Baczyńskiego w Oławie Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-05-16 15:12:49 Najem i dzierżawa / Zarządzenie Nr 54/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-05-16 15:11:37 Najem i dzierżawa / Zarządzenie Nr 54/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-05-16 15:08:11 2017 / Zarządzenie Nr 54/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-05-16 12:07:20 Kadencja VII 2014-2018 / Oświadczenia majatkowe radnych, kadencja 2014-2018 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2017-05-16 10:57:15 Kadencja VII 2014-2018 / Oświadczenia majatkowe radnych, kadencja 2014-2018 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2017-05-15 11:19:36 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Rozbudowa zespołu basenów odkrytych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa kompleksu terenowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Sylwia Kędzierska Edycja artykułu