Obsługa osób niepełnosprawnych 

 

Osoby niemówiące i niesłyszące, załatwiające sprawę w Urzędzie Miejskim, mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego.
Klient uprawniony do skorzystania z usługi tłumacza migowego powinien zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie takie może być dokonane:

 

 
 
Liczba odwiedzin : 9011
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Popowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Popowicz
Czas wytworzenia: 2012-04-12 11:16:06
Czas publikacji: 2018-05-25 11:43:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak