Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu wraz z przyłączem gazu do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku usługowego przy ul. Nadbrzeżnej w Oławie, przewidzianej do realizacji na dz. 9/4, 15/10 AM-36 przy ul. Nadbrzeżnej w Oławie i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego 

 

 

 

Załączniki

Zaw. o zakończeniu postęp.-gazociąg Nadbrzeżna.doc

Data: 2018-10-25 11:42:25 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 14
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Sylwia Kędzierska
Osoba odpowiedzialna za informację : Solski Andrzej
Czas wytworzenia: 2018-10-25 11:42:25
Czas publikacji: 2018-11-09 11:43:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak