OBWIESZCZENIE Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV, w celu zasilenia stacji rozdzielczej R-24 przy ulicy Rybackiej w Oławie, przewidzianej do realizacji na działkach: nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 6/2, 2/24 AM-90, nr 50/1, 50/2, 31 AM-91, nr 28/1, 28/4, 7/8, 16 AM-71, nr 1, 2/1, 29/1, 3/5 AM-44, obręb Oława. 

 
 
 

Załączniki

O B W I E S Z C Z E N I E_6_19 o wydanych postanowieniach (bud.odc. sieci sN 20 kV - do ul. Rybackiej).doc

Data: 2019-02-11 14:36:58 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 1
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Popowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Solski AndrzejAndrzej
Czas wytworzenia: 2019-02-11 14:36:58
Czas publikacji: 2019-02-11 14:36:58
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-28