Wersja archiwalna

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV od istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz. nr 34/2 AM-71 i złącza w ścianie budynku na dz. nr 36 AM-71 dla zasilania obiektu wielolokalowego przy ul. 1 Maja 11 przewidzianej do realizacji na działkach: nr 34/2, 31/15, 36, 28/5 AM-71, obręb Oława  

 
 
 

Załączniki

zakończenie postępowania (TAURON- bud. odc. sieci elektr. kabl. nN 0,4 kV ul. 1 Maja11 ).doc

Data: 2019-02-11 14:42:52 Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 1
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Popowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Solski Andrzej
Czas wytworzenia: 2019-02-11 14:42:52
Czas publikacji: 2019-02-11 14:42:52
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-20