Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2018-04-05 12:25:19
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2018-04-05 12:21:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego, zawaidamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE 160 - skrzyżowanie z torami PKP nr 132 relacji Oława - Lizawice w km 156,753.

2018-03-22 11:27:11
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2018-03-13 13:45:02
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

2018-03-08 08:44:30
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2018-03-06 13:37:32
Burmistrz Miasta Oława ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania publicznego: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ USŁUGOWĄ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

2018-03-02 13:20:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia - skrzyżowanie z torami PKP nr 132 relacji Oława - Lizawice km 156, 753, lokalizowanego na terenie działek nr 9 AM-58, nr 1/1 AM-57, nr 2 AM-49 obręb Olawa

2018-02-20 14:17:15
Ogłoszenie o przetargu ustnym niograniczonym na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Oławie przy ul. Cichej 18 o pow. użytkowej 46,24 m2 oraz udziałem wynoszącym 1236/10000 w częściach wspólnych budynków a także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntow jako działka nr 9/10 AM-90, oraz 1/6 udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 9/12 AM-90 - stanowiącego drogę dojazdową

2018-01-12 10:27:10
Zawiadomienie z dnia 18 grudnia 2017 r. o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 2 listopada 2017 r. (SKO 4122/172/17)

2017-12-28 09:18:31