Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oławie

2019-02-05 14:11:03
Zarządzenie Nr 6/120/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Oławie.

2018-03-28 09:23:40
Służba przygotowawcza w Urzędzie Miejskim w Oławie

 

 

 

2017-07-21 13:08:42
Zarządzenie Burmistrza Miasta Oława w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

2016-07-11 13:44:25
Zarządzenie 3/120/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 
2015-01-16 11:41:11
Zarządzenie nr 14/120/2014 w sprawie odwołania Zastępców Burmistrza Miasta Oława

 
2014-12-02 09:36:45
Przydzielanie pracownikom Urzędu Miejskiego w Oławie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 
2013-04-29 11:54:19
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Oławie

 
2013-04-29 11:10:07
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oławie

 
2012-10-05 14:52:11
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oławie

 
2012-10-05 14:42:05