Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV, jako powiązanie GPZ R-186 Oława z istniejącą siecią SN w miejscowości Godzikowice przewidzianej do realizacji na działkach: nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 8, 9/11, 15/1, 13 AM-90, nr 58 AM-92, nr 1 AM-102, nr 2 AM-103, obręb Oława

2019-02-19 15:08:49
Obwieszczenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia na rzecz ESV S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 20 KV, jako powiązanie GPZ R-186 Oława z istniejącą siecią SN w miejscowości Godzikowice przewidzianej do realizacji na działkach nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 8, 9/11, 15/1, 13 AM-90, nr 58 AM-92, nr 1 AM-102, nr 2 AM-103, obręb Oława

2019-02-18 14:40:08
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV, w celu zasilenia stacji rozdzielczej R-24 przy ulicy Rybackiej w Oławie, przewidzianej do realizacji na działkach: nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 6/2, 2/24 AM-90, nr 50/1, 50/2, 31 AM-91, nr 28/1, 28/4, 7/8, 16 AM-71, nr 1, 2/1, 29/1, 3/5 AM-44, obręb Oława

2019-02-12 10:10:08
OBWIESZCZENIE Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV, w celu zasilenia stacji rozdzielczej R-24 przy ulicy Rybackiej w Oławie, przewidzianej do realizacji na działkach: nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 6/2, 2/24 AM-90, nr 50/1, 50/2, 31 AM-91, nr 28/1, 28/4, 7/8, 16 AM-71, nr 1, 2/1, 29/1, 3/5 AM-44, obręb Oława.

2019-02-11 14:36:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. 1 Maja, Kasprowicza, Żołnierza Polskiego w Oławie

2019-02-07 11:52:53
OBWIESZCZENIE Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 stycznia 2019 r. o wydaniu Decyzji Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz ZWiK w Oławie Sp. z o.o. polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr 1, 4/2, 4/5 AM-72 ul. 11 Listopada, obręb Oława

2019-01-29 15:26:44
OBWIESZCZENIE Nr 4/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Burmistrza Miasta Oława o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 stycznia 2019 r. Nr 2/2019

2019-01-17 13:36:14
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2019 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Zielnej 26 w Oławie, na dz. nr 14, AM-67, obręb Oława”.

2019-01-10 15:25:04
Obwieszczenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie Sp. z o.o. polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 1, 4/2, 4/5, AM-72 ul. 11 Listopada obręb Oława

2018-12-11 14:16:14
Obwieszczenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu wraz z przyłączem do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku usługowego przy ul. Nadbrzeżnej w Oławie, przewidzianej do realizacji na dz. nr 9/4, 15/10, AM-36

2018-11-15 14:30:06