Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Olawa z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji Nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicnego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. obejmującej budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Lipowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego planowanego do realizacji na dz. nr 51/4 AM-21 przewidzianej do realizacji na działkach nr 25, 26/1, 38/2, 51/9, 146/1, AM-21 obręb Oława

2018-04-11 12:20:30
Obwieszczenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 5 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającej na rzecz Polskiej spółki Gazownictwa sp. z o.o. polegającej na budowie odcinka gazociągu wraz z przyłączem gazu do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku położonego przy ul. Opolskiej 37 w Oławie przewidzianej do realizacji na działkach 13, 7 AM-101 obręb Oława

2018-04-05 09:22:50
Obwieszczenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 5 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. polegającej na budowie odcinka gazociągu n/c PEHD De 90 wraz z przyłączem gazu n/c PEHD De 40 do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Opolskiej 37 w Oławie przewidzianej do realizacji na działkach: nr 13, 7 AM-101 obręb Oława.

2018-02-21 12:52:25
Obwieszczenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 51/4 AM-21 obręb Oława przewidzianej do realizacji na działkach nr 25, 26/1, 38/2, 51/9, 146/1.

2018-02-20 12:22:00
Obwieszczenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 września 2017 r. o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta Oława prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Miasta Oława nr 15/2017 z dnia 31.07.2017 r.

2017-09-01 13:49:07
Obwieszczenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 września 2017 r. o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta Oława prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Miasta Oława nr 14/2017 z dnia 31.07.2017 r.

2017-09-01 13:39:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielnej w Oławie

2017-08-31 13:05:38