Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu wraz z przyłączem do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku usługowego przy ul. Nadbrzeżnej w Oławie, przewidzianej do realizacji na dz. nr 9/4, 15/10, AM-36

2018-11-15 14:30:06
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu wraz z przyłączem gazu do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku usługowego przy ul. Nadbrzeżnej w Oławie, przewidzianej do realizacji na dz. 9/4, 15/10 AM-36 przy ul. Nadbrzeżnej w Oławie i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego

2018-11-09 11:43:24
Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 października 2018 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Zielnej 26 w Oławie, na dz. nr 14, AM-67, obręb Oława"

2018-10-05 09:32:56