Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2016-03-16 09:37:08
Deklaracja na podatek od środków transportowych

2016-03-07 08:38:57
Deklaracja na podatek od nieruchomości

2016-02-01 15:31:13
WSO-15 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

 
2015-01-13 10:46:59
UA-4 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oława

 
2014-04-15 12:16:30
UA-3 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2014-04-15 12:15:12
UA-2 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 
2014-04-15 12:13:02
UA-1 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2014-04-04 14:54:03
GG-14 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
2014-04-04 14:51:32
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

 
2012-07-18 10:57:18