Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 79/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawei ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań z zadkresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

2018-07-02 14:06:53
Zarządzenie Nr 50/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego pn. “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego”.

2018-04-27 19:09:22
Zarządzenie Nr 38/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2018-03-28 14:17:13
Zarządzenie Nr 34/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego miasta Oława z zakresu pomocy społecznej okresie od 1.04.2018 r. do 31.12.2020 r.

2018-03-28 09:19:30