Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Miasta Oława ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania publicznego: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ USŁUGOWĄ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

2018-04-05 12:11:11
Zarządzenie Nr 38/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2018-03-28 14:17:13
Zarządzenie Nr 34/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego miasta Oława z zakresu pomocy społecznej okresie od 1.04.2018 r. do 31.12.2020 r.

2018-03-28 09:19:30
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadania pn.: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień i socjoterapii dla osób dorosłych z niepełnosprawnością z rodzin zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym wraz z zajęciami opiekuńczo – integracyjnymi zmierzającymi do aktywizacji społecznej uczestników.

2018-01-30 13:56:13
Zarządzenie Nr 1/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

2018-01-02 14:46:05
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań: Realizacja w dwóch gimnazjach miejskich programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” oraz w jednym gimnazjum diagnozy młodzieży opartej na modelu profilaktyki zintegrowanej.

2017-09-20 15:10:57