Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie.

2019-02-20 13:38:26
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg miejskich w Oławie masą mineralno – asfaltową na gorąco

2019-02-05 13:14:56
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - Utrzymanie porządku i czystości dróg miejskich

2019-02-04 14:41:30
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg miejskich w Oławie masą mineralno – asfaltową na gorąco

2019-01-31 14:12:36
Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie porządku i czystości dróg miejskich.

2019-01-25 13:59:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Gmina Miasto Oława przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019

2019-01-24 09:00:57
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - Odbiór odpadów z terenów komunalnych

2018-12-05 09:31:12
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów z terenów komunalnych

2018-11-26 14:21:40
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - E-OŁAWA – ROZWÓJ I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA. ZAKUP INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

2018-11-09 10:28:22
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: E-OŁAWA – ROZWÓJ I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA. ZAKUP INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.

2018-10-31 14:29:07