Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

2018-05-28 13:53:58
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

2018-05-28 13:51:27
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oławie

 

 

2018-05-25 13:08:14
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

2018-05-25 13:06:39
Obsługa osób niepełnosprawnych

Osoby niemówiące i niesłyszące, załatwiające sprawę w Urzędzie Miejskim, mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego.
Klient uprawniony do skorzystania z usługi tłumacza migowego powinien zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie takie może być dokonane:

 

2018-05-25 11:43:40