Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oława na lata 2019-2034”

2019-03-05 13:15:53
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób niepełnosprawnych

2019-03-04 12:29:01
Nieodpłatna pomoc prawna

2019-02-21 14:43:00
Lista jednostek nieodpatnego poradnictwa

2019-02-21 09:10:10
Zapisy do Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie na rok szkolny 2019/2020

2019-01-23 15:09:52
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2019/2020)

2019-01-23 15:09:29
Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2019/2020)

2019-01-23 15:09:00
Ogłoszenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oławie

2019-01-23 15:08:19
INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych i klubach dziecięcych, działających na terenie Gminy Miasto Oława

2019-01-17 14:07:17
SCHEMAT KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŁAWA

2019-01-09 13:13:13