Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 174/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie przy ul. Miodowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2019-02-18 14:35:45
Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2019-02-18 14:32:47
Zarządzenie Nr 17/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Nadbrzeżnej, stanowiącej działkę nr 12/2 AM-36 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2019-02-05 10:49:34
Zarządzenie Nr 158/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziału (74/192) Gminy Miasto Oława w nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Sybiraków, stanowiącej działkę nr 29/1 AM-47 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2018-11-27 09:48:18
ZARZĄDZENIE Nr 153/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 października 2018r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości stanowiących działki nr 22/14 AM-6 o pow. 0,0968 ha i 22/15 AM-6 o pow. 0,0968 ha, położonych w Oławie w obrębie Nowy Górnik

2018-10-24 14:39:54
ZARZĄDZENIE Nr 152/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 22/17 AM-6 o pow. 0,1014 ha, położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik

2018-10-24 14:37:58
ZARZĄDZENIE Nr 151/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia przy ul. Miodowej

2018-10-24 14:33:51
ZARZĄDZENIE Nr 150/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

2018-10-24 14:29:47
Zarządzenie Nr 136/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/18 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2018-09-19 16:06:28
Zarządzenie Nr 135/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/17 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2018-09-19 16:04:54