Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/330/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2018-10-15 15:06:32
Zarządzenie Nr 140/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 25 września 2018 r. w sprawei zmiany Zarządzenia Nr 28/0151/03 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego gruntu stanowiącego mienie komunalne

2018-09-25 15:31:11
Uchwała Nr XXXIX/274/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Oława

2018-01-11 11:10:09
Uchwała Nr XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Oława

2017-12-20 10:42:06
Zarządzenie Nr 172/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania miesięcznych stawek czynszu za korzystanie z lokali użytkowych, garaży, innych pomieszczeń niemieszkalnych oraz powierzchni pod reklamy należących do zasobu gminy miejskiej Oława

2017-12-05 15:27:56
Uchwała Nr XXXVI/250/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

2017-11-06 10:58:33
Uchwała Nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława

2017-11-06 10:54:29
Uchwała Nr XXXVI/246/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2017-11-06 10:47:48
Zarządzenie Nr 87/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 28/0151/03 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego gruntu stanowiącego mienie komunalne.

2017-07-07 12:51:54
Zarządzenie Nr 51/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława

2017-05-12 10:21:47