Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oświadczenia majątkowe zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika - stan na dzień 31.12.2017 r.

2018-11-26 14:19:35
Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej oraz osoby wydającej decyzje administracyjne - stan na dzień 31.12.2017 r.

2018-11-26 14:12:12
Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki org., osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

2018-11-26 14:08:27
Oświadczenia majatkowe radnych, kadencja 2014-2018 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

2018-11-26 13:09:57
Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014-2018

2018-11-26 11:49:38
Oświadczenie majątkowe burmistrza na koniec kadencji 2014-2018

2018-10-03 09:20:09
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Oława oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Oławie za 2017 rok

2018-06-08 13:08:27
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA, ZASTĘPCY, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKA JEDNOSTKI... - DRUK

2018-04-27 12:16:35
Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarzadzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta - stan na 15.03.2018 r.

2018-03-29 15:02:50
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO - DRUK

2018-02-27 14:27:21