Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława”

2018-12-13 10:41:09
Uchwała Nr L/322/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 na terenie Miasta Oława.

2018-10-15 14:46:22
Uchwała Nr XLIII/285/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oława na 2018 rok

2018-04-10 09:33:09
Uchwała Nr XXXIX/272/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oławie na 2018 rok.

2018-01-11 10:51:24
Uchwała Nr XXXIX/271/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Oławie na 2018 rok.

2018-01-11 10:48:33
Uchwała Nr XXXIX/270/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Oławie na 2018 rok

2018-01-11 10:45:33
Uchwała Nr XXXIX/269/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/258/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 na terenie Miasta Oława.

2018-01-11 10:42:54
Uchwała Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 na terenie Miasta Oława.

2017-12-20 10:25:36
Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

2017-11-06 10:48:33
Uchwała Nr XXXV/243/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława”

2017-10-05 11:32:17