Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/283/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Oława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-04-10 09:09:55
Uchwała Nr XLIII/282/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Oława na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-04-10 09:06:31