Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 184/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekazywania przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Miasto Oława sprawozdań budżetowych

2018-02-12 12:10:49
Zarządzenie Nr 185/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2017 rok między poszczególnymi paragrafami w ramach działu

2018-02-01 12:58:17
Zarzadzenie Nr 182/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Wykonanie modernizacyjnych robót budowlanych na budynkach przy pl. Starozamkowym 14, 15 w Oławie" w ramach Umowy Nr INW 148/P/2017 z dnia 01.12.2017 r.

2017-12-28 12:44:45
Zarządzenie Nr 183/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 116 AM-39 o pow. 0,0546 ha, położonej w Oławie przy ul. Niedźwiedziej 44

2017-12-21 11:52:34
Zarządzenie Nr 179/0050/17 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

2017-12-20 11:22:22
Zarządzenie Nr 181/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Oława położonej w Oławie w obrębie Nowy Górnik, stanowiącej działkę nr 3/10 AM-26 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2017-12-20 10:10:37
Zarządzenie Nr 180/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 13.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

2017-12-20 10:06:27
Zarządzenie Nr 178/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w celu dostosowania obiektu na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Oławie ul. Żołnierzy AK 21"

2017-12-14 15:21:43
ZARZĄDZENIE Nr 177/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny projektów logo dla oławskich obchodów jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

2017-12-12 15:25:33
Zarządzenie Nr 176/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. ” Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Oławie”

2017-12-08 13:44:05