Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2015 r. - NIK - Kontrola realizacji przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełonsprawnych

2017-01-19 12:19:38
2014 r. - RIO - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Oława

2017-01-19 11:39:37
2014 r. - RIO - Kontrola doraźna w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w okresie od 2011 do 2014 r.

2017-01-19 11:31:00
2014 r. - RIO - Kontrola gospodarki finansowej Centrum Sztuki w Oławie

2017-01-19 11:27:20
2014 r. - RIO - Kontrola doraźna w zakresie wydatkowania środków publicznych związanych z działalnością statutową w Oławskim Centrum Kultury Fizycznej w Oławie

2017-01-19 11:23:26
2011 r. - RIO - Kontrola gospodarki finansowej Straży Miejskiej w Oławie

2017-01-19 11:22:14
2011 r. - RIO - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Oława

2017-01-19 11:16:18
2007 r. - RIO - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Oława

2017-01-19 11:13:04
2003 r. - RIO - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Oława

2017-01-19 11:09:37