Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 173/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

2018-12-13 14:17:36
ZARZĄDZENIE NR 171/0050/2018 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)", realizowanego w ramach Porozumienia DSDiK/73/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miastu Oława zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasto Oława.

2018-12-13 14:14:18
ZARZĄDZENIE Nr 172/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

2018-12-13 14:13:01
Zarządzenie Nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2018-12-11 11:57:25
Zarzadzenie Nr 168/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 04.12.2018r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowa 1A-1B w Oławie”

2018-12-07 13:11:31
Zarządzenie Nr 169/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-12-07 09:41:12
Zarządzenie nr 167/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie przy ul. Nadbrzeżnej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2018-12-05 13:08:36
Zarządzenie nr 157/0050/2018 Burmistrza Miasta Olawa z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

2018-12-05 09:27:44
Zarządzenie nr 165/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2018-11-29 14:54:05
Zarządzenie Nr 164/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oława Nr 5/0050/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego na rok 2018 za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku ze zmianami

2018-11-28 09:55:32