Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 178/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława

2019-01-23 14:39:03
Zarządzenie Nr 177/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2018 rok między poszczególnymi paragrafami w ramach działu

2019-01-23 14:36:22
Zarządzenie Nr 175/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

2019-01-07 12:29:50
Zarządzenie Nr 176/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/0050/2014 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2014 roku „w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

2019-01-03 14:52:27
Zarządzenie Nr 166/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

2018-12-20 14:32:54
Zarządzenie Nr 174/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie przy ul. Miodowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2018-12-17 12:55:22
ZARZĄDZENIE Nr 173/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

2018-12-13 14:17:36
ZARZĄDZENIE NR 171/0050/2018 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)", realizowanego w ramach Porozumienia DSDiK/73/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miastu Oława zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasto Oława.

2018-12-13 14:14:18
ZARZĄDZENIE Nr 172/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

2018-12-13 14:13:01
Zarządzenie Nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2018-12-11 11:57:25