Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 21/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-02-12 12:24:43
ZARZĄDZENIE NR 18/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2019-02-04 14:42:45
Zarządzenie Nr 15/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-02-01 11:31:39
Zarządzenie Nr 2/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-01-02 14:40:35
Zarządzenie Nr 1/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-01-02 14:29:32
Zarządzenie Nr 169/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-12-07 09:41:12
Zarządzenie Nr 163/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizacje zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2018-11-21 15:15:17
Zarządzenie Nr 156/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 148/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2018-11-06 13:59:54
Uchwała Nr L/321/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2018-10-15 14:44:17
Zarządzenie Nr 149/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2018-10-11 11:18:14
Zarządzenie Nr 148/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2018-10-11 11:13:44
Zarządzenie Nr 124/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-09-12 10:23:46
Zarządzenie Nr 120/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-08-30 12:53:47
Zarządzenie Nr 119/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-08-30 12:52:34
Zarządzenie Nr 118/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-08-30 12:49:48
ZARZĄDZENIE NR 108/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-08-08 14:06:49
Zarządzenie Nr 86/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2018-07-24 15:09:10
Zarządzenie Nr 85/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-07-19 14:07:23
Zarządzenie Nr 77/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-06-29 10:59:29
Zarządzenie Nr 75/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego knkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2018-06-28 12:14:53
Zarządzenie nr 67/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawei powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w terminie od 1.07.2018 r. do 16.12.2018 r.

2018-06-04 14:38:34
Zarządzenie Nr 58/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 maja 2018 r w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-22 15:02:58
Zarządzenie Nr 56/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-17 14:45:07
Zarządzenie Nr 52/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 15:00:19
Zarządzenie Nr 51/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 14:56:34
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

2018-04-30 12:27:02
Zarządzenie Nr 45/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-04-13 14:30:11
Zarządzenie Nr 44/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-04-13 14:26:08
ZARZĄDZENIE NR 31/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-03-21 15:17:31
Zarządzenie Nr 28/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-03-14 12:58:17
Zarządzenie Nr 22/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-02-28 13:54:28
Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012 - 2017

2015-04-30 15:14:08
10 20 30 40 50 Wyników