Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 67/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawei powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w terminie od 1.07.2018 r. do 16.12.2018 r.

2018-06-04 14:38:34
Zarządzenie Nr 58/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 maja 2018 r w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-22 15:02:58
Zarządzenie Nr 56/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-17 14:45:07
Zarządzenie Nr 52/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 15:00:19
Zarządzenie Nr 51/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 14:56:34
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

2018-04-30 12:27:02
Zarządzenie Nr 45/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-04-13 14:30:11
Zarządzenie Nr 44/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-04-13 14:26:08
ZARZĄDZENIE NR 31/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-03-21 15:17:31
Zarządzenie Nr 28/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-03-14 12:58:17