Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 22/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-02-28 13:54:28
Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012 - 2017

2015-04-30 15:14:08