Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek radnej Magdaleny Ziółkowskiej w sprawie przydziału lokali mieszkalnych

2018-10-03 08:57:03
Wniosek Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie masztu telefonii komórkowej przy ul. Nadbrzeżnej

2018-09-26 13:38:19
Wniosek radnej Magdaleny Ziółkowskiej w sprawie poprawy stanu czystości i estetyki wałów wzdłuz rzeki Oława

2018-09-26 12:44:05
Wniosek radnej Magdaleny Ziółkowskiej w sprawie podjętych działań mających na celu poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej w Oławie

2018-09-26 12:41:03
Wniosek radnej Magdaleny Ziółkowskiej w sprawie częstotliwości opróżniania koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta

2018-09-26 12:38:41
Wniosek radnych Witolda Niemirowskiego, Józefa Urbańczyka oraz Michała Prusa w sprawie zamontowania progów zwalniających przy ul. Szafirowej 2-4

2018-09-26 12:36:03
Wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego w spr. ustalenia zarządcy stawu międzu ul. Grafitową a ul. Bursztynową i podjęcie działań w celu ogrodzenia objektu

2018-08-01 15:59:07
Wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej w spr. 1) ronad przy skrzyżowaniu ulic Strzelna - Kilińskiego; 2) naprawy kostki na wale; 3) uporządkowania działek osób prywatnych; 4) ustawienia ławek od. ul.Wiejskiej do galerii; 5) opuszczonego samochodu przy Polmozbycie

2018-08-01 15:52:57
Wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej w spr. 1) zwiększenia patroli Straży Miejskiej; 2) wskazania lokalizacji miejsc na grilla; 3) kampanii edykacyjnych dot. czystości i porządku; 4)liczby funkcjonariuszy i patroli Straży Miejskiej

2018-08-01 15:46:35
Wnioski Komisji Prawa i Porządku Publicznego w spr. 1) uporządkowania międzywala; 2) oczyszczenia i udrożnienia studzienek i przykanalików kanalizacji deszczowej; 3) wniosku do PZD w Oławie o powołanie komisji w celu poprawy bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych.

2018-08-01 15:39:06