Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

2018-11-07 10:13:31
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

2018-11-07 10:11:30
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

2018-10-10 13:48:26
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Oława zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 09:21:08
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-04 11:52:36
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-28 16:01:12
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-28 08:51:06
Głoswanie przez pełnomocnika

2018-09-26 14:57:30
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zagłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

2018-09-25 13:41:43
Uchwała Nr XLVIII/310/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Oława w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-20 08:08:20
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 10 września 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie

2018-09-11 11:32:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 sierpnia 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-11 10:48:03
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-24 11:04:10
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-23 12:37:32
ZARZĄDZENIE NR 112/0050/2018 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.

2018-08-23 12:34:16
10 20 30 40 50 Wyników