Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 10 września 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie

2018-09-11 11:32:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 sierpnia 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-11 10:48:03
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-24 11:04:10
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-23 12:37:32
ZARZĄDZENIE NR 112/0050/2018 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.

2018-08-23 12:34:16