Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

2019-02-18 14:27:32
ZARZĄDZENIE NR 21/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-02-12 12:21:46
ZARZĄDZENIE Nr 20/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-02-11 14:31:04
Zarządzenie Nr 19/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie pozbawienia stypendium sportowego, przyznanego za osiągnięte wyniki sportowe

2019-02-07 11:49:15
Zarządzenie Nr 17/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Nadbrzeżnej, stanowiącej działkę nr 12/2 AM-36 i ustalenia nabywcy nieruchomości

2019-02-05 10:49:34
ZARZĄDZENIE NR 18/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2019-02-04 14:42:45
Zarządzenie Nr 16/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/0050/2018 z dnia 15.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o oddanie w najem mieszkań należących do gminy miejskiej Oława

2019-02-01 12:56:20
Zarządzenie Nr 15/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-02-01 11:31:39
Zarządzenie Nr 13/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oława Nr 5/0050/2018 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego na rok 2019 za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku ze zmianami

2019-01-24 10:03:06
Zarządzenie Nr 12/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oławie

2019-01-23 15:30:18