Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie Radnego A. Zielińskiego w sprawie planów odkleszczania i odkomarzania miasta

2019-03-21 13:27:25
Zapytanie Radnego A. Zielińskiego w sprawie publicznych środków przekazywanych na organizację XIV Oławskiego Turnieju Bokserskiego

2019-03-21 13:24:28
Interpelacja Radnej M. Ziółkowskiej w spr. poprawy stanu czystości i estetyki terenów wzdłuż wałów rzeki Oława

2019-03-19 07:49:51
Zapytanie Radnej W. Nosek w spr. utwardzonych ścieżek na wałach w parku miejskim

2019-03-19 07:42:29
Interpelacja Radnego A. Zielińskiego w spr. organizacji spotkania oławskiego biznesu w dniu 14 grudnia 2018 r.

2019-03-19 07:35:51
Zapytanie Radnej M. Ziółkowskiej w spr. wyboru i realizacji zadań "Budowa oświetlenia wałów wzdłuż Oławy" i "Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego ul. Kutrowskiego"

2019-03-15 14:59:50
Zapytanie Radnej M. Ziółkowskiej w sprawie kosztu uruchomienia linii nr 5 komunikacji miejskiej łączącej rejon Nowy Otok i Osiedle Sobieskiego z dworcem kolejowym w Lizawicach

2019-03-15 14:48:32
Zapytanie Radnej M. Ziółkowskiej w sprawie podstawy prawnej uruchomienia linii nr 5 komunikacji miejskiej łączącej rejon Nowy Otok i Osiedle Sobieskiego z dworcem kolejowym w Lizawicach

2019-03-15 14:39:11
Interpelacja Radnego A. Zielińskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej w Oławie

2019-03-15 14:33:28
Interpelacja Radnej W. Nosek w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 lutego 2011 r.

2019-03-15 14:30:49