Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 7/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawei inwestycji "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącym i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego"

2018-12-06 11:55:06
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Oława

2018-11-21 11:40:36
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2018-10-30 08:24:47
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oława

2018-10-10 16:07:10
Uchwały antysmogowe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz.5153, 5154, 5155).

2018-08-02 13:54:47
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w zakresie podatków w 2017 roku

2018-08-02 13:52:46
Wykaz osób którym w roku 2017 rozłożono na raty bądź umorzono opłatę adiacencką lub opłatę za użytkowanie wieczyste.

2018-05-29 10:35:11
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

2018-04-30 12:27:02
Ogłoszenie o zapisach do Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie na rok szkolny 2018/2019

2018-02-01 13:06:33
Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2018/2019)

2018-01-25 15:02:08