Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2017r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2018-04-12 11:48:46
Informacja o wynikach naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie na dwa stanowiska Referenta ds. świadczeń rodzinnych

2018-04-11 15:02:37
Burmistrz Miasta Oława ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania publicznego: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ USŁUGOWĄ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

2018-04-05 12:17:19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych

2018-03-28 09:14:00
Ogłoszenie o możliwości odbycia stażu w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości

2018-03-09 13:16:32
Ogłoszenie o zapisach do Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie na rok szkolny 2018/2019

2018-02-01 13:06:33
Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2018/2019)

2018-01-25 15:02:08
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2018/2019)

2018-01-25 15:00:35
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta ds. płac w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowaczych

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta ds. płac.

Wszelkie informacje nt. naboru są dostępne na stronie internetowej: http://www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm

Dyrektor Zespołu Obsługi

Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Oławie

Jerzy Owczarski”

 

2018-01-18 13:58:30
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2018-01-17 13:24:20