Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapisy do Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie na rok szkolny 2019/2020

2019-01-23 15:09:52
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2019/2020)

2019-01-23 15:09:29
Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2019/2020)

2019-01-23 15:09:00
Ogłoszenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oławie

2019-01-23 15:08:19
INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych i klubach dziecięcych, działających na terenie Gminy Miasto Oława

2019-01-17 14:07:17
SCHEMAT KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŁAWA

2019-01-09 13:13:13
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Oława

2018-11-21 11:40:36
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2018-10-30 08:24:47
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oława

2018-10-10 16:07:10
Uchwały antysmogowe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz.5153, 5154, 5155).

2018-08-02 13:54:47