Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Miasta Oława ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania publicznego: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ USŁUGOWĄ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

2018-04-05 12:17:19
INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH „WYPRAWKI SZKOLNEJ” W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

2017-08-21 14:56:28
INFORMACJA o kwocie dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2017-01-25 14:06:24
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Oławie na dzień 20 marca 2017 r.

2017-03-20 12:59:22
Informacja o wynikach naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie na dwa stanowiska Referenta ds. świadczeń rodzinnych

2018-04-11 15:02:37
Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany przepisów dot. wycinki drzew

2017-02-08 14:45:58
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2017-10-31 14:39:03
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2018-01-17 13:24:20
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych

2018-03-28 09:14:00
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta ds. płac w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowaczych

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta ds. płac.

Wszelkie informacje nt. naboru są dostępne na stronie internetowej: http://www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm

Dyrektor Zespołu Obsługi

Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Oławie

Jerzy Owczarski”

 

2018-01-18 13:58:30