Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 21/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-02-12 12:24:43
ZARZĄDZENIE NR 18/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2019-02-04 14:42:45
Zarządzenie Nr 15/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-02-01 11:31:39
Zarządzenie Nr 2/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-01-02 14:40:35
Zarządzenie Nr 1/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-01-02 14:29:32
Zarządzenie Nr 169/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-12-07 09:41:12
Zarządzenie Nr 163/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizacje zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2018-11-21 15:15:17
Zarządzenie Nr 156/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 148/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2018-11-06 13:59:54
Uchwała Nr L/321/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2018-10-15 14:44:17
Zarządzenie Nr 149/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2018-10-11 11:18:14